İngilizcede biriyle aynı fikirde olmadığını dile getirmenin yolları

Bizimle kesin aynı fikirdesindir: birisine onunla aynı fikirde olmadığını söylemek dünyanın en zor şeylerinden biridir. Bir yandan kendi fikrimizi ifade etmek önemlidir ama öte yandan, karşı tarafından duygularını da incitmemek gerekir. Bu yüzden bugün, klasik I disagree! (Aynı fikirde değilim!) sözüne ek olarak, aynı fikirde olmadığını söylemenin 5 yolunu göstereceğiz.

Başlamadan önce, alabileceğin bu basit önlemleri hatırlatmak istedik:

  • Karşı tarafın fikrini dinle
  • Ona karşı gelmeden önce ne demek istediğini anla
  • Neden aynı fikirde olmadığının sebeplerini açıkla
  • Farklı bir fikir sunduğunda özür dile

I am not sure about that. (Bundan emin değilim)

Fikir ayrılığını bu ifadeyle karşı tarafa nazik bir şekilde iletebilirsin: doğrudan karşı olduğunu söylemek yerine, söylediği şeye dair şüphelerin olduğunu dile getirmiş olursun. Bu İngiltere’de aynı fikirde olmadığını söylemenin dolaylı bir yoludur.

Örnek:

Catherine did well to accept that job offer.
(Catherine bu işi kabul etmekle iyi yaptı.)

Well, I am not sure about that. With her degree, she could have found something better.
(Yani, ben emin değilim. Bu diplomayla daha iyi bir iş bulabilirdi.)

Not necessarily. (Tam olarak değil)

Bu ifade de söylenen şeyin doğruluğuna dair şüphe belirten nazik bir ifadedir.

Örnek :

It is better to own property rather than renting.
(Mülk sahibi olmak kiralamaktan daha iyidir.)

Not necessarily.
(Tam olarak değil.)

I don’t see it that way. (Ben öyle görmüyorum)

Bu ifade tam olarak “ben konuyu öyle görmüyorum” demektir. Bu da nazik ama aynı fikirde olmadığınızı daha doğrudan belirten bir ifadedir.

Örnek:

Immigration is a phenomenon that is changing the social structure of Europe.
(Göç Avrupa’nın sosyal yapısını değiştiren bir fenomendir.)

I don’t see it that way.
(Ben öyle görmüyorum)

Well, in my opinion… (Yani, bana göre…)

Cette expression introduit une opinion alternative sans exprimer de désaccord ; elle est très effective et politically correct. Bu ifade, karşı olduğunuzu belirtmeden farklı bir fikri ortaya sürer; oldukça etkili ve politically correct’tir (siyasal olarak doğru).

Örnek:

Studying grammar is the first step in learning a foreign language.
(Dil bilgisi çalışmak bir dili öğrenmenin ilk adımıdır.)

Well, in my opinion, it is better to start with listening.
(Yani, bana göre dinleyerek başlamak daha iyidir.)

No way! (Olur mu öyle şey!)

Karşı olduğunuzu belirtmenin doğrudan ve gayri resmi bir yoludur, yalnızca arkadaşlarınıza veya iyi tanıdığınız insanlara kullanmalısınız. Hiçbir şekilde resmi bir bağlamda söylenmemelidir.

Örnek :

I think Mario’s makes the best pizza in town.
(Bence Mario şehirdeki en güzel pizzayı yapıyor.)

No way! I absolutely prefer Jamie’s.
(Olur mu öyle şey! Ben kesinlikle Jamie’nin pizzasını tercih ediyorum.)

Yabancı bir dil öğrenirken, konuştuğumuz insanların duyarlılıklarına saygı gösterebilmek için ifadelerdeki nüansları öğrenmek elzemdir. Hiç internet üzerinden İngilizce öğrenmeyi düşündün mü? ABA English ile sadece İngilizce dil bilgisini öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda kendini farklı bağlamlarda en uygun şekilde ifade etmeyi de öğrenirsin. Neden sen de bizim kursumuzu denemeyesin?

Tamam, kursu denemek istiyorum !
Tamam, bir kısa film izlemek istiyorum !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *